Уеб сървъри в България

сървът отблизо

Уеб сървърът е софтуер и хардуер, който използва протокола HTTP (Hypertext Transfer Protocol) и други протоколи, за да отговаря на клиентски заявки, подадени през интернет Основната задача на уеб сървъра е да показва съдържанието на уебсайта чрез съхраняване, обработване и предоставяне на уеб страници на потребителите. Освен HTTP уеб сървърите поддържат и SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) и FTP (File Transfer Protocol), които се използват за електронна поща, прехвърляне и съхранение на файлове.

Хардуерът на уеб сървъра е свързан с интернет и позволява обмен на данни с други свързани устройства, докато софтуерът на уеб сървъра контролира начина, по който потребителят получава достъп до хостваните файлове. Процесът на уеб сървъра е пример за модела клиент/сървър. Всички компютри, на които се хостват уебсайтове, трябва да имат софтуер за уеб сървър.

Уеб сървърите се използват в уеб хостинга, или хостинга на данни за уебсайтове и уеб базирани приложения -- или уеб приложения. В публикацията "Защо избрах хостинг в Jump?" разглеждаме подробно силните страни на уеб сървърите на Jump.bg.

Как работят уеб сървърите?

Софтуерът на уеб сървъра е достъпен чрез имената на домейните на уебсайтовете и осигурява доставката на съдържанието на сайта до потребителя, който го е поискал. Софтуерната страна също се състои от няколко компонента, като най-малко е налице HTTP сървър. HTTP сървърът е в състояние да разбира HTTP и URL адресите. Като хардуер уеб сървърът е компютър, на който се съхранява софтуерът на уеб сървъра и други файлове, свързани с уебсайта, като HTML документи, изображения и JavaScript файлове.

Когато уеб браузър, като Google Chrome или Firefox, се нуждае от файл, който се хоства на уеб сървър, браузърът ще поиска файла по HTTP протокола. Когато заявката бъде получена от уеб сървъра, той ще приеме заявката, ще намери съдържанието и ще го изпрати обратно на браузъра чрез HTTP.

По-конкретно, когато браузърът поиска страница от уеб сървър, процесът ще следва поредица от стъпки. Първо, човек ще посочи URL адрес в адресната лента на уеб браузъра. След това уеб браузърът ще получи IP адреса на името на домейна - или като преведе URL адреса чрез DNS (Domain Name System), или като го потърси в кеша си. Така браузърът ще стигне до уеб сървър. След това браузърът ще поиска конкретния файл от уеб сървъра чрез HTTP заявка. Уеб сървърът ще отговори, като изпрати на браузъра исканата страница, отново чрез HTTP. Ако исканата страница не съществува или ако нещо се обърка, уеб сървърът ще отговори със съобщение за грешка. След това браузърът ще може да покаже уебстраницата.

На един уеб сървър могат да се хостват и няколко домейна.

какво е уеб сървър и как работи

Примери за използване на уеб сървър

Уеб сървърите често се предлагат като част от по-голям пакет от програми, свързани с интернет, които се използват за:

 • изпращане и получаване на имейли;
 • изтегляне на заявки за файлове по протокола за трансфер на файлове (FTP); и
 • създаване и публикуване на уебстраници.

Много основни уеб сървъри поддържат и скриптове от страна на сървъра, които могат да персонализират отговора към клиента. Скриптовете от страна на сървъра се изпълняват на сървърната машина и обикновено имат широк набор от функции, които включват достъп до бази данни. Процесът на скриптиране от страна на сървъра ще използва също така Active Server Pages (ASP), Hypertext Preprocessor (PHP) и други езици за скриптиране. Този процес също така позволява динамичното създаване на HTML документи.

Динамични и статични уеб сървъри

Един уеб сървър може да се използва за обслужване на статично или динамично съдържание. Статично е съдържанието, което се показва такова, каквото е, докато динамичното съдържание може да се актуализира и променя. Статичният уеб сървър се състои от компютър и HTTP софтуер. Той се счита за статичен, тъй като сървърът ще изпраща хостваните файлове във вида, в който са, към браузъра.

Динамичните уеб браузъри се състоят от уеб сървър и друг софтуер, като например сървър за приложения и база данни. Те се считат за динамични, тъй като сървърът за приложения може да се използва за актуализиране на всички хоствани файлове, преди те да бъдат изпратени на браузъра. Уеб сървърът може да генерира съдържание, когато то бъде поискано от базата данни. Въпреки че този процес е по-гъвкав, той е и по-сложен.

Популярен и най-добър софтуер за уеб сървъри на пазара

Налични са редица широко разпространени уеб сървъри, някои от които включват:

 • Apache HTTP Server. Разработен от Apache Software Foundation, той е безплатен уеб сървър с отворен код за Windows, Mac OS X, Unix, Linux, Solaris и други операционни системи; за него е необходим лиценз Apache.
 • Microsoft Internet Information Services (IIS). Разработен от Microsoft за платформи на Microsoft; не е с отворен код, но се използва широко.
 • Nginx. Популярен уеб сървър с отворен код за администратори поради лекото използване на ресурси и мащабируемостта му. Той може да обработва много едновременни сесии благодарение на архитектурата си. Nginx може да се използва и като прокси сървър и балансьор на натоварването.
 • Lighttpd. Безплатен уеб сървър, който се доставя с операционната система FreeBSD. Той се счита за бърз и сигурен, като същевременно консумира по-малко процесорна мощност.
 • Уеб сървър Sun Java System. Безплатен уеб сървър от Sun Microsystems, който може да работи под Windows, Linux и Unix. Той е добре оборудван за работа със средни и големи уебсайтове.

Водещите уеб сървъри включват Apache, Internet Information Services (IIS) на Microsoft и Nginx -- произнася се engine X. Други уеб сървъри включват NetWare сървъра на Novell, Google Web Server (GWS) и семейството Domino сървъри на IBM.

Следните неща трябва да се вземат предвид при избора на уеб сървър:

 • доколко добре работи с операционната система и други сървъри;
 • способността му да работи с програмиране от страна на сървъра;
 • характеристиките за сигурност; както и инструментите за публикуване, търсачки и изграждане на сайтове, които се предлагат с него.

Уеб сървърите могат също така да имат различни конфигурации и зададени стойности по подразбиране. За да се създаде висока производителност ви трябва уеб сървър с висока пропускателна способност и ниска латентност.

Практики за сигурност на уеб сървъра

Съществуват множество практики за увеличаване на сигурността, които отделните лица могат да зададат около използването на уеб сървъра. Няколко примерни практики за сигурност могат да включват процеси като:

 • обратен прокси сървър, който има за цел да скрие вътрешен сървър и да действа като посредник за трафика, идващ от вътрешен сървър;
 • ограничаване на достъпа чрез процеси като ограничаване на достъпа на уеб хоста до инфраструктурни машини или използване на Secure Socket Shell (SSH);
 • поддържане на уеб сървърите в актуално състояние, за да се гарантира, че уеб сървърът не е податлив на уязвимости;
 • наблюдение на мрежата, за да се уверите, че няма неразрешена дейност;
 • използване на защитна стена и SSL, тъй като защитните стени могат да наблюдават HTTP трафика, а наличието на Secure Sockets Layer (SSL) може да помогне за запазване на сигурността на данните.
Phenona: всичко за най-добрите хостинг компании в България и по света.