E-mail (Електронна поща)

уеб мейл и неговото значение

Имейл е съкращение от "Електронна поща" и е създаден като програма, използвана за обмен на съобщения, които се съхраняват в компютър. От гледна точка на програмирането те обикновено се кодират с помощта на ASCII текст. В повечето случаи обаче потребителят може да изпраща и нетекстови файлове, като например изображения, видеоклипове и звукови файлове, като прикачени файлове.

Електронната поща е едно от първите неща, които са се използвали в интернет, и все още е една от най-широко използваните функции за множество различни сайтове поради практичността си при изпращане и получаване на информация от всяка точка на земното кълбо. Електронните писма работят със същата функционалност като тази на традиционната хартиена поща. Акаунтът за електронна поща функционира по същия начин като пощенска кутия, в която съобщението се съхранява, докато бъде прочетено от потребителя.

Simple Mail Transfer Protocol или SMTP е част от протоколите, включени в протокола за управление на транспорта/интернет (TCP/IP). Друг популярен протокол за получаване на информация чрез електронна поща е POP3.

Съществуват множество различни програми и приложения, които са специално разработени за достъп до имейл акаунти. Няколко примера включват Microsoft Outlook и приложението Gmail за смартфон, което функционира на система iOS или Android. То се свързва директно с услугата за електронна поща на потребителя. Един от най-използваните уеб-базирани IMAP email клиенти е Roundcube Webmail. Той е безплатен и с отворен код, което го прави популярен избор на много хостинг компании, които предлагат и електронни пощенски кутии в хостинг пакетите си.

В електронното писмо има различни полета с данни, които осигуряват специфични функции.

Стандартни полета

До: Това поле съдържа имейл адреса, на който ще бъде изпратено съобщението. За да се изпрати съобщението, полето До е задължително.

Тема: Това е мястото, където ще бъде поместена основната тема на съобщението, така че потребителят от получаващата страна да може лесно да добие представа за какво се отнася. Въпреки че не е непременно важно или задължително поле в някои съвременни клиенти за електронна поща, като например Gmail, темата помага при организирането на файловете.

Тяло: Тялото е най-важната част от електронното писмо. Това е мястото, където ще бъде написано съобщението, и включва цялата необходима информация, която варира от изображения, текст и прикачени файлове.

Незадължителни полета

От: В този раздел ще бъде показан имейл адресът на потребителя, който съставя писмото. В повечето случаи това не може да се промени, освен ако съставящият потребител няма повече от един имейл, свързан с акаунта.

Прикачени файлове: Освен съобщението в тялото на имейла, прикачени файлове са мястото, където ще качвате файловете, които трябва да бъдат изпратени заедно с основното съобщение. Прикачените файлове могат да бъдат изображения, видеоклипове или други файлове.

CC: Това е съкращение на Carbon Copy (точно копие). С помощта на CC потребителят, който съставя съобщението, ще може да го изпрати на няколко имейл адреса, различни от първоначалния получател.

BCC: Това е съкращение от "сляпо копие". BCC има същата функционалност като тази на CC. В сравнение с CC обаче при BCC имената и имейл адресите на някои от получателите остават скрити. В повечето случаи хората, които са посочени в CC, ще се появят като получатели. Но лицата, които са посочени в BCC, няма да се появят в списъка на получателите.

жени избират име на пощите си за новия им проект

Класификация

Програма за електронна поща - Това е програма, която е инсталирана на компютъра или устройството (обикновено смартфони, PDA, таблети и др.). В повечето случаи програмата за електронна поща се нарича клиент за електронна поща. Съществуват няколко популярни програми, като например Microsoft Outlook и Mozilla Thunderbird. Програмите за електронна поща използват самостоятелен сървър, който съхранява и доставя съобщенията на потребителя. Обикновено той се хоства от доставчик на интернет услуги или в някои случаи от компания.

Онлайн електронна поща - В сравнение с клиента за електронна поща, онлайн електронната поща (или най-често наричана услуга за електронна поща или уеб поща) не е необходимо да бъде инсталирана на компютъра или устройството. Вместо това онлайн електронната поща разчита на интернет браузър. Примери за онлайн имейл услуги са Abv.bg, Yahoo mail, Outlook, Gmail и много други. В повечето случаи тези услуги за електронна поща са безплатни за ползване.

Предимства на електронната поща

  • Безплатна доставка - В сравнение с доставката на физическа, традиционна форма на поща, изпращането на електронна поща не струва никакви такси; тъй като не е необходимо да се купува пощенска марка, когато трябва да изпратите съобщението си.
  • Глобална доставка - Достъпът до електронната поща е възможен навсякъде по света. Това означава, че ако потребителят получи достъп до него от друго място, което е отдалечено от първоначалното място, съобщението все още е лесно достъпно.
  • Незабавна доставка - Традиционната форма на поща отнема дни или дори седмици, докато съобщенията пристигнат до местоназначението си. Имейлите обаче се изпращат в реално време и се получават от получателя почти мигновено. Това прави информацията лесно достъпна. Освен това на потребителите вече не се налага да чакат съобщенията да пристигнат в рамките на дни или седмици.
  • Прикачване на файлове - мигновената и безплатна доставка на електронна поща означава, че изпращането на файлове, като например изображения, документи, видеоклипове и звукови файлове, няма да бъде проблем.
  • Дългосрочно съхранение - Наличието на електронна поща означава, че можете да преглеждате съобщения отпреди години. Тъй като данните се съхраняват в цифров вид, няколко файла могат да бъдат запазени или архивирани чрез клиента за електронна поща.
  • По-евтино - Това, че не се налага да се използват физически ресурси под каквато и да е форма, като хартия и опаковъчно тиксо, означава, че няма загуба на ресурси. Нещо повече, това означава, че тези ресурси могат да бъдат разпределени за по-належащи въпроси.

Кратка история на електронната поща

Първата програма за електронна поща, която е разработена, е през 1965 г. Това е програма на Масачузетския технологичен институт (MIT), която е известна като "MAILBOX". След известно време Министерството на отбраната на САЩ интегрира програмата в своята военна мрежа и я нарича ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), тъй като програмата спомага за обмена на информация, без да се налага да се отчитат физическите фактори.

Phenona: всичко за най-добрите хостинг компании в България и по света.