Интернет

E-mail (Електронна поща)

Имейл е съкращение от "Електронна поща" и е създаден като програма, използвана за обмен на съобщения, които се съхраняват в компютър. От гледна точка на програмирането те обикновено се кодират с помощта на ASCII текст. В повечето случаи обаче потребителят може да изпраща и нетекстови файлове, като например изображения, видеоклипове и звукови файлове, като прикачени […]

Виж повече
Домейн - регистрация и закупуване в България

Домейнът, често наричан просто "уеб адрес", е адресът, който хората въвеждат в адресната лента на браузъра, за да посетят вашия уебсайт. Регистрираното име на домейн е уникално за вас и не може да бъде използвано от никой друг - функционира по подобен начин като уличния адрес във физическия свят. Пример за име на домейн: phenona.com. […]

Виж повече
Phenona: всичко за най-добрите хостинг компании в България и по света.